གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2016.1.1

[སྤེལ་དུས། 2017-12-19]

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2016.1.1

 

སྤྱི་ལོ2016.1.1  ལུགས་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི1.23  བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི1.22

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགས།  CN63--0011

ཚབ་རྟགས།55--12

སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས810001

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

གཙོ་སྒྲིག་པ།   བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།   ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།     དཔལ་ལྡན།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

སྤྱི་ཨང881པ།

ཁ་པར།0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ།gjsnb2009@163/com

རིན་གོང་། སྒོར 0.80

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག