བྱང་འབྲོག་ཤེས་རིག་དཔེ་ཚོགས།——ལྡེའུ་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།

[སྤེལ་དུས། 2017-12-22]

བྱང་འབྲོག་ཤེས་རིག་དཔེ་ཚོགས།——ལྡེའུ་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག