གཏམ་གླེང་ཟེགས་མ།

[རྩོམ་པ་པོ། མཁའ་འབུམ་ཡག་གིས་བསྒྲིགས།][སྤེལ་དུས། 2012-10-10]

གཏམ་གླེང་ཟེགས་མ།

རྩོམ་པ་པོ།  མཁའ་འབུམ་ཡག་གིས་བསྒྲིགས།

པར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ12བར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།  32

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-1689-8

རིན་གོང་།  སྒོར 15.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སློབ་གསོའི་མྱོང་བ་ཟབ་པའི་དགེ་རྒན་དང་མཁས་པ་དག་གི་སློབ་སྦྱོང་ཐད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་སོགས་གཏམ་གླེང་ཐུང་ངུའི་རིགས་བསྡུས་ཡོད་པས། སློབ་མའི་མི་གཞི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་དམིགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག