མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

[སྤེལ་དུས། 2013-03-22]

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ།  འཇམ་དབྱངས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།

པར་ཐེངས།  2008ལོའི་ཟླ3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2008ལོའི་ཟླ3པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།  32

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-0049-7

རིན་གོང་།  སྒོར14.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

  དེབ་འདི་ནི་བླ་བྲང་དགོན་པའི་ཤིང་པར་གྱི་དཔེ་རྙིང་གཞིར་བཟུང་ནས་དག་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་།  བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོ་ཏི་གཅིག་ཡིན། དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་སོ་སོའི་གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བཀོད་ཡོད།  གཏམ་རྒྱུད་དེ་དག་ངོ་མཚར་ཞིང་ནང་བསྟན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པས།  བོད་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱ་ཆེ་བ་རེད།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག