སྨན་ཐང་རྒྱས་འགྲེལ།(པོད་དྲུག)

[སྤེལ་དུས། 2013-05-20]

སྨན་ཐང་རྒྱས་འགྲེལ།(པོད་དྲུག)

གཙོ་སྒྲིག་པ།      འོ་ཚང་ཚོགས་ཆེན།

དཔེ་སྐྲུན།   མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་ཨང10)

       སྦྲག་ཨང་།  810001 ཁ་པར།  (0971)6138933

འགྲེམས་སྤེལ།  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  སྦྲག་ཨང་།  810001 ཁ་པར།  (0971)6138933

བརྒྱུད་འཚོང་།  ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།

པར་འདེབས།  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    890mm×1240mm  1/16

དཔར་ཤོག   150.25

ཡིག་གྲངས།   ཁྲི 450

པར་ཐེངས།   2012ལོའི་ཟླ9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2012ལོའི་ཟླ9པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས།  1--3 000

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-1651-5

རིན་གོང་།    སྒོར1280.00

ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

 

        

    

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག