དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་དེབ་ཕྲེང་། ཁག་གཉིས་པ《དིང་གླིང་ཁེར་འབུད》

[སྤེལ་དུས། 2013-01-21]

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་དེབ་ཕྲེང་། ཁག་གཉིས་པ《དིང་གླིང་ཁེར་འབུད》

རྩོམ་པ་པོ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

པར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ1པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ1པོར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།  32

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-1538-9རིན་གོང་།  སྒོར 18.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། 

   དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོས་བོད་ཁུལ་གྱི་དུས་དེབ་སྟེང་བཀོད་པའི་སྙན་ངག་དག་ཕྱོགས་བསྡུས་སུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་གི་སྙན་ངག་འགའ་རེ་ལ་ཞིང་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་དགའ་འང་ཐོབ་མྱོང་ངོ་།།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག