མེ་ལྕེ་དང་ཐ་སྙད།

[སྤེལ་དུས། 2013-08-16]

 མེ་ལྕེ་དང་ཐ་སྙད།

མེ་ལྕེ་དང་ཐ་སྙད།

 

 

 

 

 

 

                  རྩོམ་པ་པོ།    ཅི་ཏེ་མྰ་ཅ།

   མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ།  བིས་པ་མི་ཕམ་ཟླ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com    WWW.qhmcbs,com 

 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།  བསོད་བློ།     བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ།  ཞིན་ལིང་།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ།  ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས།   མཚོ་སྔོ་ཟི་ལིང་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    720mm×1000mm  1/16  ཡིག་གྲངས། ཁྲི 22

དཔར་ཤོག   19.75               དཔར་གྲངས།  1-2000

པར་གཞི།   2013ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2013ལོའི་ཟླ7པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-1958-5     རིན་གོང་། སྒོར30.00

(པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

  ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

    དཔེ་ཆ་འདི་ནི་སྙན་ངག་པ་གྲགས་ཅན་ཅི་ཏེ་མཱ་ཅའི་སྙན་ངག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།   དེའི་ནང་དུ་ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་གྲགས་ཅནདུས་ཚོདདངརེ་ཆད་དང་རེ་བའི་བར་དུ》《འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཆུ་བོ་ལ་ཕུལ་བ》《དྲན་སྣང་གི་མེ་འཁོར་ཆུང་ཆུང》《དབྱི་པའི་མེ་བཤད》《རང་བྲིས་འདྲ་བརྙན》《དབྱིན་ཏི་ཨན་པར་ཕུལ་བ》《རྒྱ་ནག་མ་ཎིའི་མཁའ་དབྱིངས་སུསོགས120ལྷག་བདམས་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད།    དེ་དག་ལས་སྙན་ངག་མང་ཤོས་ཤིག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་བྱ་དགའ་མང་པོ་ཐོབ་མྱོང་།     སྙན་དེབ་འདིའི་བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་འདུས་པ།     ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག