གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2013.10.1

[སྤེལ་དུས། 2014-04-15]

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར།  2013.10.1

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགསCN 63--0011

སྤྱི་ཨང800པ།

ཚབ་རྟགས། 55--12

ཁ་པར། 0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ། gjsnb2009@163/com

སྦྲག་ཨང་། 810001

རིན་གོང་།  སྒོར0.50

 

 

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག