དེ་ལས་མང་།དཔེ་ཆ་གསར་བ་འོས་སྦྱོར།

དེ་ལས་མང་།དཔེ་དེབ་སྤུས་ལེགས།

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག

E-mail: qhmzcbs@sohu.com  Tel: 0971-6138933

青ICP备12000313号