གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར2013.3.1

[སྤེལ་དུས། 2013-03-19]

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགསCN63--0011

ཚབ་རྟགས། 55--12

ཁ་པར། 0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ། gjsnb2009@163/com

སྦྲག་ཨང་། 810001

རིན་གོང་། 0.50

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག