གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2014.3.20

[སྤེལ་དུས། 2014-08-05]

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2014.3.20

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགསCN63--0011

སྤྱི་ཨང817པ།

ཚབ་རྟགས།55--12

ཁ་པར།0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ།gjsnb2009@163/com

སྦྲག་ཨང་།810001

རིན་གོང་། སྒོར0.50

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག