གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2014.9.1

[སྤེལ་དུས། 2014-11-05]

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར། 2014.9.1

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག