2012ལོའི་《སྦྲང་ཆར》དེབ་དང་པོ།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།][སྤེལ་དུས། 2012-09-25]

 

 

 

 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་གཏགས་ནས་བསྒྲིགས།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་པར་ཁང་གིས་དཔར།

   དེབ་རེར་སྒོར8.00

 

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག