2009ལོའི《སྦྲང་ཆར》དེབ་གཉིས་པ།

[སྤེལ་དུས། 2013-01-25]

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།  སྦྲག་སྲིད་ཨང་རྟགས། 810001

སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།  སྡོད་གནས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་རྟགས་ཨང་10

སྦྲང་ཆར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་གཏགས་ནས་བསྒྲིགས།  ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0971---6143592

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་པར་ཁང་གིས་དཔར།  དེབ་རེར་སྒོར 8.00

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག