2009ལོའི《སྤྲང་ཆར》དེབ་གཉིས་པ།

[སྤེལ་དུས། 2013-02-26]

 

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

《སྦྲང་ཆར་རྩོམསྒྲིག》ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

སྡོད་གནས།  ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་རྟགས་ཨང10

《སྦྲང་ཆར་རྩོམ》སྒྲིག་ཁང་གིས་གཏགས་ནས་བསྒྲིགས། 

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་པར་ཁང་གིས་དཔར།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས།0971---6143592

སྦྲག་སྲིད་ཨང་རྟགས།810001

དེབ་རེར་སྒོར8.00

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག