2013ལོའི《སྦྲང་ཆར》དེབ་དང་པོ།

[སྤེལ་དུས། 2013-05-31]

2013ལོའི《སྦྲང་ཆར》དེབ་དང་པོ།

2013ལོའི《སྦྲང་ཆར》དེབ་དང་པོ།

 

 

 

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག