《སྦྲང་ཆར》2014ལོའི་དེབ་དང་པོ།

[སྤེལ་དུས། 2015-01-07]

 

《སྦྲང་ཆར》2014ལོའི་དེབ་དང་པོ།

 
 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག